Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Studium Medycyny Molekularnej ogłasza nabór na czteroletnie Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

Next Generation Sequencing Technologies in Biomedicine and Personalized Medicine

i Studia doktoranckie z zakresu medycyny molekularnej


O przyjęcie do Studium może się ubiegać każdy absolwent medycyny, biologii, farmacji lub nauk pokrewnych oraz student wydziału lekarskiego, który jest zainteresowany badaniami naukowymi z dziedziny medycyny molekularnej.

W czasie rekrutacji wymagana jest kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych (lekarskich, lekarsko-dentystycznych) lub kserokopia dokumentu poświadczającego  status beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.

Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: smm@wum.edu.pl do 15 sierpnia 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 września 2018 r. w godz. 9.00-13.00.


Informacje na temat rekrutacji uzyskać można :
tel.: (+48 22) 57 20 558 e-mail: smm@wum.edu.pl
Szczegółowe wymagania wobec kandydatów oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej (na dole strony). Do pobrania: