Doktoranci

Doktoranci Studium Medycyny Molekularnej rekrutowani są podczas corocznego naboru spośród absolwentów szkół wyższych, którzy chcą realizować projekt naukowy z zakresu medycyny molekularnej. 

Słuchacze SMM zobowiązani są do:

  • prowadzenia badań w jednostce macierzystej, będących realizacją projektu zgłoszonego do SMM,
  • zaliczenia wszystkich kursów teoretycznych i praktycznych organizowanych przez SMM, wynikających z programu zajęć obowiązkowych ustalonych przez Radę Naukowo-Programową SMM,
  • złożenia każdego roku akademickiego zwięzłego (maksimum dwie strony) sprawozdania z wyników przeprowadzonych przez badań naukowych oraz harmonogramu pracy w następnym roku akademickim,
  • zawarcia we wszystkich pracach będących wynikiem działalności doktorantów w czasie trwania kursu doktorskiego informacji o przynależności do SMM, pobieraniu stypendium naukowego oraz - o ile będzie to miało miejsce - finansowaniu badań z funduszów SMM.

Postępy pracy naukowej doktoranta podlegają ocenie merytorycznej przez Radę Naukowo-Programową SMM.

Ponadto doktoranci zachęcani są do współtworzenia SMM poprzez czynną organizację sesji sprawozdawczych oraz uczestnictwo Przedstawiciela Doktorantów w części jawnej posiedzeń Rady.

Szczegółowe informacje dotyczące Rekrutacji oraz spis potrzebnych dokumentów znajdują się tutaj.

W związku z wygaszeniem studiów doktoranckich nie rekrutuje się nowych doktorantów. 

ZałącznikWielkość
PDF icon zasady_przyjec.pdf62.63 KB