Power

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej to innowacyjny, unikatowy w skali kraju system kształcenia prowadzony przez Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

 

Program ma charakter teoretyczno-doświadczalny, opiera się na integracji różnych dziedzin: medycyny, biologii molekularnej i informatyki medycznej. Jego celem jest wprowadzenie nowoczesnych technik wielkoskalowych opartych o sekwencjonowanie nowej generacji do medycyny, rozwój kadry naukowo-badawczej w zakresie unikalnych umiejętności, umożliwienie ambitnym lekarzom i biologom uzyskanie umiejętności laboratoryjnych i analitycznych (analiza danych biomedycznych) w zakresie medycyny spersonalizowanej, sekwencjonowania nowej generacji i bioinformatyki. Program przyczyni się do nowych innowacyjnych osiągnięć  w medycynie spersonalizowanej i badaniach molekularnego podłoża chorób.

 

Program dydaktyczny realizowany jest w języku angielskim, wykładowcami są wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Obejmuje szereg wykładów teoretycznych, warsztatów praktycznych z sekwencjonowania NGS, analizy danych, biostatystyki, oraz warsztatów pisania prac naukowych, grantów, przygotowywania prezentacji i komercjalizacji produktów badań (tzw. soft skills). Międzynarodowy charakter studiów przygotuje uczestników do implementacji metod i prowadzenia badań naukowych na poziomie światowym.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon recruitment_information.doc245 KB
Microsoft Office document icon recruitment_form.doc280 KB
PDF icon smm_program_po_wer.pdf272.09 KB