Studium Medycyny Molekularnej prowadzi nowoczesne kursy doktoranckie

 

  • Celem Studium Medycyny Molekularnej (SMM) jest wspieranie rozwoju medycyny molekularnej w Polsce poprzez prowadzenie Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie medycyny molekularnej.
  • Studium zostało powołane w 1997 roku na podstawie wielostronnej umowy - Porozumienia o Powołaniu SMM. Twórcami tej inicjatywy byli profesorowie z różnych uczelni medycznych i instytutów naukowych, wybitni specjaliści w zakresie biologii molekularnej, genetyki molekularnej i klinicznej oraz medycyny molekularnej.
  • Doktorantami SMM są absolwenci medycyny, biologii, farmacji i nauk pokrewnych, zainteresowani badaniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej medycyny molekularnej.

  • W czasie trwania czteroletniego kursu doktoranci biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu biologii molekularnej i genetyki - ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań we współczesnej medycynie.

  • Słuchacze realizują projekt naukowo-badawczy (doktorat) pod kierunkiem wybranych przez siebie opiekunów naukowych (promotorów). Wyniki badań prezentują na corocznych sesjach sprawozdawczych.

  • Zgodnie ze Statutem i decyzją Rady Naukowo-Programowej SMM administrowane jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kontrolę merytoryczną nad programem działalności SMM i jego realizacją sprawuje Rada Naukowo-Programowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele Sygnatariuszy Porozumienia o Powołaniu SMM oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych związanych z SMM umową o współpracy naukowo-dydaktycznej.