Kursy i sympozja

W czasie studiów doktoranckich słuchacze biorą udział w szkoleniach prowadzonych w najlepszych ośrodkach krajowych. Wykładowcami na kursach są najwybitniejsi w danej dziedzinie specjaliści z kraju i zagranicy. Stwarza to szansę nawiązywania interesujących kontaktów naukowych oraz sprzyja integracji środowiska.

Doktoranci uczestniczą w takich zajęciach jak:

Kursy teoretyczne 

Kursy praktyczne

Kursy zintegrowane

Sympozja naukowe

Sesje inauguracyjno-sprawozdawcze