Współpraca

Studium Medycyny Molekularnej ściśle współpracuje z innymi uczelniami medycznymi i instytucjami naukowymi w Polsce, a także w coraz większym zakresie z zagranicą: z VI Uniwersytetem Paryskim im. Piotra i Marii Curie, Uniwersytetem w Orleanie oraz z Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka w Berlinie.