SMM stawia sobie następujące cele:

 

  • Prowadzenie Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich dla absolwentów wyższych uczelni, przede wszystkim lekarzy a także farmaceutów, biologów i biotechnologów pracujących na rzecz medycyny, wykonujących jednocześnie pracę doktorską z dziedziny medycyny molekularnej.
  • Przygotowanie młodej kadry dydaktycznej do kształcenia studentów medycyny w zakresie medycznej genetyki molekularnej i biologii molekularnej.
  • Integracja krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i klinicznych działających w dziedzinie medycyny molekularnej.
  • Upowszechnianie zdobyczy medycyny molekularnej i wdrożenie ich do praktyki.