Stypendia

Stypendia naukowe dla doktorantów SMM przyznawane są ze środków instytucji Sygnatariuszy Porozumienia o powołaniu SMM, instytucji współpracujących z SMM oraz instytucji wspierających SMM zgodnie z zawartymi umowami.

Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w swoich jednostkach macierzystych, w których realizują projekt naukowy. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy. 

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w jednostce macierzystej w wymaganym terminie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego stosownie do Rektora Uczelni lub Dyrektora Instytutu.

W przypadku doktorantów z afiliacją WUM:

  

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek o przyznanie stypendium104.55 KB