Doktoranci Studium Medycyny Molekularnej otrzymali stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

W dniu 9 czerwca 2021 r. – spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którym przyznał stypendium.

Młodzi naukowcy, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 78 pkt na 100 pkt. W przypadku doktorantów, próg uprawniający do otrzymania stypendium został ustalony na poziomie – 68 pkt na 100 pkt. 

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znaleźli się następujący Doktoranci Studium Medycyny Molekularnej:

 - Pani Joanna Chmielewska 

-  Pan Filip Garbicz 

- Pani Iga Wasilewska 

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Dyrektor Studium oraz Rada Naukowa SMM