Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej na 2021 r. dla maksymalnie 30% najlepszych doktorantów

Komunikat Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii  Prof. dr hab. n. med. Piotra Pruszczyka

 

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci III i IV roku, którzy terminowo realizują program studiów oraz posiadają dorobek naukowy za rok akademicki 2019/2020.

1. Termin składania wniosków: od 14.06.2021 do 23.07.2021 r. (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

2. Wykaz dokumentów składanych przez doktoranta:

     1) wniosek o przyznanie stypendium

     2) opinia opiekuna naukowego o działalności dydaktycznej za rok akademicki 2019/2020

     3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia za rok akademicki 2019/2020 (np.  I-sza strona        

          czasopisma/książki, I-sza strona  artykułu i spis treści, zaświadczenia, certyfikaty),

     4) zaświadczenie promotora lub pierwszego autora/ kierownika grantu o  procentowym udziale

      doktoranta (w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym autorem/wykonawcą).

3. Tryb składania wniosków: wszystkie wyżej wymienione dokumenty (wniosek i załączniki) Doktorant składa w Biurze Studium Medycyny Molekularnej w budynku Rektoratu pok. 211.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wniosek_zwiekszenie_stypendium_2021.doc45 KB