Rada

Rada Naukowo-Programowa pełni funkcje kontrolne i doradcze w zakresie bieżącej działalności Studium. W skład Rady wchodzą Dyrektor i dwóch Wicedyrektorów Studium oraz co najmniej po jednym przedstawicielu Sygnatariuszy Porozumienia. Do zadań Członków Rady należy m.in. opracowywanie i realizacja szczegółowego programu naukowo-dydaktycznego Studium oraz recenzowanie projektów naukowych kandydatów na studia doktoranckie i uczestnictwo w pracach Komisji Rekrutacyjnej Studium.

Obecnie Sygnatariusze SMM reprezentowani są przez:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

prof. dr hab. Jacek Malejczyk

prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

 

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej

prof. dr hab. Cezary Szczylik

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Jacek Bigda

prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

prof. dr hab. Przemko Tylżanowski

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Wojciech Fendler

prof. dr hab. Lucyna Woźniak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

 

Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz

dr hab. Maciej Wnuk

 

Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Marta Wiśniewska prof. Uczelnii

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

prof. dr hab. Joanna Kruszewska

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz

prof. dr hab. Anna Filipek

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

prof. dr hab. Joanna Sypecka

 

Instytut Podstaw Informatyki PAN

dr Michał J. Dąbrowski

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

 

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Jonathan Heddle

dr Sebastian Glatt

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

dr Urszula Białek-Wyrzykowska

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

prof. dr hab. Janusz Siedlecki

dr hab. Magdalena Chechlińska prof. Instytutu

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

dr hab. Maciej Wiznerowicz

dr hab. Wiktoria Suchorska

 

Wojskowy Instytut Medyczny

prof. dr hab. Claudine Kieda

dr hab. Barbara Lisowska-Grospierre - członek honorowy

mgr Salwador Cyranowski- przedstawiciel doktorantów SMM