Partner Institutions

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Gustawa Rossy, Cedex, Francja
 • Centrum Biofizyki Molekularnej Orlean, Francja
 • The Linnaeus Center for Bioinformatics, Uppsala, Szwecja
 • Karolinska Institutet, Stockholm, Szwecja
 • Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
 • Biobase GmbH, Niemcy