Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie medycyny molekularnej zwane dalej: MŚSD mają charakter międzynarodowy oraz środowiskowy i są prowadzone na podstawie art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). MŚSD realizują ideę zapoczątkowaną powołaniem, porozumieniem Nr 187/97 w 1997 r., Studium Medycyny Molekularnej, organizacji naukowo-dydaktycznej o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Utworzenie i prowadzenie MŚSD ma na celu rozwój medycyny molekularnej w Polsce oraz poprawę kształcenia podyplomowego w tym zakresie.

AttachmentSize
PDF icon program_ramowy.pdf45.76 KB
PDF icon kwestionariusz_sluchacza.pdf29.94 KB