Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendiów dla 30% najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej na 2020 r.

Komunikat Prof. dr hab. Barbary Górnickiej Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (załącznik)

 1. termin składania wniosków: od 22.06.2020 do 31.07.2020 (wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane)
 2. wykaz dokumentów składanych przez doktoranta:
  1. wniosek o przyznanie stypendium
  2. opinia opiekuna naukowego o działalności dydaktycznej za rok akademicki 2018/2019
  3. dokumenty potwierdzające osiągnięcie (np. I-sza strona czasopisma/książki, I-sza strona artykułu i spis treści, zaświadczenia, certyfikaty),
  4. zaświadczenie promotora lub pierwszego autora/ kierownika grantu o procentowym udziale doktoranta (w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym autorem/wykonawcą)
 3. tryb składania wniosków: wszystkie wyżej wymienione dokumenty (wniosek i załączniki) doktorant przesyła mailem w formacie pdf lub jpg (skany, zdjęcia) na adres: smm@wum.edu.pl

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wniosek-zwiekszenie-stypendium-2020.doc45.5 KB