FNP ogłosiła wyniki konkursu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2020. Nagrodę otrzymały 3 laureatki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym 2 doktorantki ze Studium Medycyny Molekularnej: Joanna Chmielewska i Anna Sosnowska.

Serdecznie gratulujemy!

Joanna Chmielewska prowadzi badania naukowe z dziedziny neurobiologii molekularnej w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Dziembowskiej. W ramach pracy doktorskiej realizuje projekt mający na celu zbadanie molekularnego podłoża zespołu łamliwego chromosomu X – choroby genetycznej ze spektrum autyzmu charakteryzującej się obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego. Wyniki badań pozwolą lepiej zrozumieć funkcjonowanie synapsy w warunkach fizjologicznych, zespole łamliwego chromosomu X oraz innych zaburzeniach neurorozwojowych, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania nowych strategii terapeutycznych.

 Anna Sosnowska w laboratorium Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi badania naukowe z dziedziny immunoonkologii pod kierownictwem prof. dr hab. Jakuba Gołąba oraz prof. dr hab. Dominiki Nowis. W ramach pracy doktorskiej wyjaśnia rolę enzymów rozkładających argininę w rozwoju skutecznej, przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. W projekcie tym stara się odpowiedzieć na pytania: jak lokalna ekspresja arginaz oddziałuje na komórki układu odpornościowego wpływając na progresję nowotworu oraz czy farmakologiczne hamowanie aktywności arginazy to właściwy kierunek immunoterapeutyczny u pacjentów onkologicznych?