Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WUM

Szanowni Państwo,  Doktoranci SMM

W związku z Zarzqdzeniem Rektora nr 57/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dn. 23 marca 2020 r. aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdzialania rozprzestzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków spoleczności WUM (https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/uczelnia/zarzadzenie_rektora_57-2020_z-dn_23.03.2020_3.pdf)
kontakt z Dyrektorem i Sekretariatem Studium Medycyny Molekularnej zostaje ograniczony,

- Sprawy dotyczqce studiów doktoranckich można załatwiać telefonicznie lub drogą mailową na :
nr tel. 22 57 20 558 lub 728 960 626,
e- m a i l : agnieszka.banaszek@wum.edu.pl lub smm@wum.edu.pl


- Dokumenty należy składać wyłącznie w kancelarii Uczelni lub drogq pocztową na adres studium: Studium Medycyny Molekularnej, ul. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa