Zwiększenie stypendium z Dotacji Projakościowej na 2019 r.

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Barbara Górnicka informuje, że wnioski o zwiększenie stypendium dla 30% najlepszych doktorantów można składać w terminie od 8 do 19 kwietnia 2019 r.

http://www.doktoranci.bodp.wum.edu.pl/?q=node/734

Wnioski proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Studium Medycyny Molekularnej w Kancelarii pok. 009 -budynek Rektoratu.