Postępowania doktorskie

Dla doktorantów SMM egzamin z biologii molekularnej jest egzaminem z dyscypliny dodatkowej - info na stronie w pliku ,,Egzaminy z dyscypliny dodatkowej":

https://radydyscyplin.wum.edu.pl/przewody-doktorskie-nauki-medyczne/przewody-doktorskie-wszczete-do-30-kwietnia-2019-r

Otwieranie przewodów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W związku z wejściem Uchwały Senatu Nr 6/2020 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia trybu i sposobu postępowania Rady Dyscypliny Naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego WUM :

- postępowania doktorskie zaczyna się od złożenia wniosku o wyznaczenie promotora (załącznik nr 5)

- do wniosku należy dołączyć oddzielny dokument zawierający ocenę stopnia zaawansowania pracy

- powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, promotora oraz dyrektora studium

- po weryfikacji dokumentów Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych podejmuje decyzję w jakiej dyscyplinie zostanie wszczęte postępowanie doktorskie